Najväčšie chyby pri výmene okien pri zatepľovaní

V dnešnej dobe moderných ekologických úsporných bytov sa čoraz viac stavebníkov, ale aj domácich majiteľov domov, bytov a nehnuteľnosti uchyľuje k zatepleniu svojho bývania. Zateplenie má ale pritom svoje výhody a nevýhody, o ktorých sa mnoho nehovorí, alebo sa ľudia o nich nedozvedia, čo spôsobuje, že mnohokrát zateplenie či výmena okien spôsobia ďalšie problémy, o ktorých sme nevedeli. Pritom vyhýbať sa mnohým najdôležitejším chybám je pomerne jednoduché. Preto si v tomto článku povieme, čo patrí medzi najčastejšie chyby pri zateplení a výmene plastových okien a ako sa im vyhnúť.

Plastové okná a tepelné zisky

Tepelné úniky v dome, stavbe, byteNajčastejším prvým krokom pri obnove či zateplení domu či bytu býva práve výmena okien za plastové či iné energetický úsporné (hliníkové). Hoci úniky cez okná tvoria cca 30% úniku tepla v byte či dome, spôsob, akým sa toto rieši v mnohých domoch pri výmene okien je katastrofálne zlá. Veľmi veľká časť ľudí pri výmene okien v snahe ušetriť na týchto stratách pristupujú k zmenšeniu rozmeru okien bez toho, aby chápali, aký význam výmena okien (najčastejšie za plastové) má a ako ovplyvňuje samotné tepelné zisky či straty z tejto výmeny. (Prečítajte si aj poznámku na konci článku, aby ste sa dozvedeli omnoho viac).

Prečo nie malé plastové okná

Pre pochopenie, prečo nepoužívať pri zateplení malé plastové okná je potrebné vedieť, ako sa teplo v dome, byte udržiava a aj získava. Teplo sa okrem vykurovania v zime získava a to nielen v zime, ale hlavne v letných mesiacoch aj zo Slnka! To je najpodstatnejšia vec, ktorá sa pri výmene plastových okien zanedbáva a to z nepochopenia týchto ziskov. Teplo získane zo slnka tvorí nemalú časť tepla, o ktoré sa mnohí ľudia pripravujú použitím malých okien v nesprávne pochopenej snahe ušetriť na teple. Práve použitie kvalitných plastových či iných moderných okien zabezpečuje izoláciu nie formou zmenšenia okna, ale tým, že sú použité kvalitné sklené výplne, ktoré bránia úniku tepla cez výplň a zároveň kvalitnejšia konštrukcia bráni ďalším únikom cez škáry v rámoch okien. Toto je hlavná „funkcia“ izolácie okná. Na druhej strane má okno prepúšťať do miestností čo najviac slnečného svetla (pokiaľ to je žiadúce) a samozrejme vďaka toho aj čo najviac tepla zo slnka. Použitím malých okien je práve táto tretia podmienka porušená a spôsobuje ďalšie problémy, o ktorých väčšina ľudí ani netuší…

Tepelné zisky cez okná a zateplenie – kúrime aj v lete!

Totižto v okamihu, kedy sa stavebník či majiteľ nehnuteľnosti, bytu, domu rozhodne, že zateplí aj zvyšok domu, príde o tepelné zisky získavané ohrevom múrov zo slnka! Tieto zisky či straty môžu byť pri veľkom povrchu nehnuteľnosti a samozrejme akumulačnom obsahu múrov naozaj veľké a ich príčinou môže byť, že majiteľ domu, bytu, nehnuteľnosti je nútený kúriť ešte aj v lete. V lete totižto už nedochádza k šetreniu energie, keďže sa nekúri a keďže sa nekúri, byt, dom ani nezískava teplo, ktoré by mohol ušetriť! Zároveň vplyvom zateplenia ani múry nezískavajú teplo z okolia a zo slnka a „katastrofa“ v šetrení je tu – priam potreba vykurovať priestory ešte aj v lete. A to vo veľkej miere aj vďaka toho, že v prehnanej snahe ušetriť sme pri výmene okien za plastové zmenšili účinnú plochu skla, ktorou je možné do priestoru nejaké teplo priviesť.

Zatepleniu i výmene okien je potrebné chápať

Vďaka všetkým vyššie popísaným aspektom tak nepochopenie princípov zateplenia vedie k ďalším zbytočným problémom aj stratám, ktoré nám pôvodne zamýšľaný cieľ – ušetriť čo najviac – znížili. Plastové okná môžu naozaj výrazne ušetriť, ale aj narobiť kopec ďalších problémov, o ktoré sme nestáli.

Ako si vybrať dobré plastové okná

Tepelné úniky v dome, stavbe, byteNa záver si teda dajme základné pravidlo, ako si vybrať dobré plastové okno (či iné používané na zateplenie). Pre potreby čo najväčších tepelných ziskov, špeciálne v chladnejších oblastiach je potrebné nie zmenšovať plochu okna, ale skôr investovať pár EUR naviac a žiadať okná s nižším prestupom tepla cez sklo a plochu okna kľudne zväčšiť. Dnes ešte stále dosť bežné používané sklá s činiteľom prestupu tepla 1,1 – 1,3 sú pre slovenské pomery dosť nedostatočné, čo pri snahe získať tepelné zisky väčším oknom môže viesť aj k zbytočným stratám. Preto je vhodné spolu s väčším povrchom okna – skla vyberať si sklá s väčším činiteľom prestupu, dnes aspoň 0,9 a nižšie. Na druhej strane, u dnes moderného trojskla tieto prestupy dosahujú veľmi nízke hodnoty až 0,5, čo už pri použití v malom okne môže spôsobovať naozaj veľké straty na teple zo slnka, aj keď to získa pár bodov za lepšiu izoláciu v zime. Pri výmene okien je ale potrebné brať do úvahy všetky situácie a ak letné mesiace tvoria niekde aj viac ako polovicu roka, je nedbalosť tento fakt ignorovať a o teplo zo slnka sa pripravovať. Zároveň tepelné zisky zo slnka fungujú aj v zime, takže nie je dôvod sa aj o ne pripravovať. Pri trojskle je teda viac ako vhodné uvažovať zároveň o čo najväčšej využiteľnej ploche skla, aby sme cez tieto okná pustili do vnútorných priestorov čo najviac tepla zo slnka. Aj to je dôvod, prečo napr. “francúzke okno“ nie je módnym výstrelkom, ale funkčným riešením, ako výmenou okien riešiť kvalitné zateplenie interiéru. Pri výmene okien teda dbajte na všetky tieto veci a nedajte sa „ošáliť“ prehnaným šetrením na nesprávnom mieste. A vyberajte kvalitné plastové okná!

PS: Pamätajte, že nízkoenergetické a pasívne domy sa s veľkými oknami a presklenými plochami nerobia pre krásu, ale práve pre funkčnosť! Pre tepelné zisky zo slnka cez sklá! Teplo zo slnka je ich veľkou časťou úspory.

Comments are closed.