Ako na izoláciu stien proti vlhkosti!

Náš domov, to je náš hrad, naše útočisko. Každému z nás záleží na tom, aby sme sa nielen vo vnútri našich obydlí cítili dobre. Je potrebné sa starať o naše domovy aj z tej vonkajšej strany.

Jedným z problémov, ktorým môžeme čeliť, je zabrániť vlhkosti nášho domova. Vlhkosť vzniká prostredníctvom kondenzácie, vnikaním dažďa a pred akýmkoľvek zásahom treba správne určiť zdroje vlhkosti. Najčastejším problémom je vzlínajúca vlhkosť, ktorá je charakterizovaná prestupom zemnej vody cez konštrukciu budovy vzlínaním k stenám domu smerom hore a vyparovaním sa vo vnútri budovy. Tým sa znehodnocujú maľby, opadáva omietka a chátrajú drevené časti domu či akéhokoľvek objektu. Vlhkosť sa dostáva do častí domu cez maltové špáry v murive. Potom dochádza k neustálemu odparovaniu vlhkosti, rozpustné soli zostanú na povrchu a zanechajú na stenách viditeľný soľný pás, ktorý ukazuje maximálnu výšku vzlínajúcej vlhkosti.

Dryzone - Izolácia proti vlhkosti

Mať pevné nezatekajúce múry, ktoré nás ochránia pred vplyvmi vonkajšieho podnebia. Ako to dosiahnuť? Ako zabrániť vlhkosti našich stien, plesniam aj olupujúcej sa omietke v našich domovoch?

Jednou z efektívnych metód je sanácia muriva a izolácia stien pomocou inkjektážneho krému proti vlhkosti. Pridanou hodnotou je systém, za pomoci ktorého sa zbavíte plesní, vlhkosti aj opadávajúcej omietky. Jedná sa o izolačný systém proti vzlínajúcej vlhkosti, ktorý je vodoodpudivý. Samotný izolačný systém pracuje na princípe jednoduchého vloženia (injektáže) izolačného krému do stavebnej konštrukcie muriva. Je vysoko účinný pre akékoľvek murivo, či už z plných tehál, duté murivá, kamenné murivo alebo sieťovitá výplň. Aplikuje sa veľmi jednoduchým spôsobom pomocou injektáže izolačného krému do stien či muriva. Keďže je bez rozpúšťadiel, je nehorľavý a plne bezpečný pri aplikácii. Pod heslom „rýchlo, čisto a efektívne“ viete pomocou injektážneho systému dokonale bojovať proti vlhkosti. Takýmto krémom je napr. aj izolačný krém proti vzlínajúcej vlhkosti Dryzone. Treba použiť čím skôr, nech vieme predísť k úplnej vlhkosti stien, čo má za následok opäť začať s maľbou stien, výmenou podláh a podobne. Vždy je lacnejšie predísť takýmto škodám vysokoúčinným izolačným krémom vopred.

Aplikácia za pomoci krému Dryzone je veľmi jednoduchá a hravo si s ňou poradí každý muž v domácnosti. Navyše je efektívna a veľmi rýchla, začne sa vyvŕtaním otvorov pomocou 12mm vrtáka do maltovej špáry izolovaného múru, pričom otvory by mali byť do hĺbky menšej než je hrúbka steny. Nasleduje použitie pištole s náplňou Dryzone do vyvŕtaných otvorov. Toto použitie sa odporúča pri kamennom murive. Pri omietke je potrebné najskôr omietku odstrániť a až potom použiť aplikáciu Dryzone.

Dryzone je možné použiť pri akomkoľvek type budovy, či už moderná alebo historická budova. Používa sa pre: steny z kompaktných tehál, steny z dutých tehál, nepravidelné kamenné múry, múry plnené suťou, steny z tvárnic (kvadier), múry z masívneho betónu, steny z pórobetónu, pieskovec. Používanie Dryzone má dlhoročnú tradíciu, odskúšanie a použitie za rôznych klimatických podmienkach Európy, Ázie, Austrálie a Afriky. Je ocenený prestížnym certifikátom od WTA. Neváhajte preto a vyskúšajte na svoje vlhké murivo čo najskôr Dryzone, aby ste sa vyhli prípadným nežiadúcim problémom vlhkosti.

Comments are closed.